(1)-212-333-4343 reserve@limokingtheme.com

Exsitu

We are the most popular limousine service in New York.

EXSITU jest nowoczesnym, elastycznym systemem zarządzania bezpieczeństwem obiektu. Został zaprojektowany od podstaw w oparciu o najnowsze technologie. Kładzie szczególny nacisk na czytelność i łatwość zrozumienia prezentowanej informacji. Prezentacja informacji pochodzących od zintegrowanych systemów bezpieczeństwa na wspólnym stanowisku zarządzania w postaci jednolitych i czytelnych komunikatów znacznie skraca czas reakcji użytkownika. Praca z EXSITU jest prosta i intuicyjna, szczególnie przy zastosowaniu wielkoformatowych ekranów wielodotykowych, pozwalających na stosowanie gestów.

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

 • Prezentacja alarmów

 • Prezentacja alarmów technicznych

 • Monitorowanie stanu połączenia

 • Logowanie zdarzeń

Read More

SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

 • Prezentacja alarmów

 • Prezentacja alarmów technicznych

 • Prezentacja aktualnych stanów linii i obszarów na żądanie operatora

 • Zdalne zazbrajanie, rozbrajanie obszarów, potwierdzanie alarmów itd.

 • Monitorowanie stanu połączenia

 • Logowanie wszystkich zdarzeń i wysłanych rozkazów

 

Read More

MONITORING WIZYJNY

 • Prezentacja alarmów kamer, wideo rejestratorów, mechanizmu analizy obrazu

 • Prezentacja alarmów technicznych

 • Przywołanie strumienia obrazu ze wskazanej kamery

 • Automatyczne przywołanie strumienia obrazu związanego ze zdarzeniem

 • Przywołanie strumienia obrazu związanego ze zdarzeniem archiwalnym

 • Monitorowanie stanu połączenia

 • Logowanie wszystkich zdarzeń i wysłanych rozkazów

Read More

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

 • Prezentacja alarmów

 • Prezentacja alarmów technicznych

 • Zdalne zarządzanie drzwiami (odblokuj/zablokuj itd.)

 • Zarządzanie Użytkownikami, wydawanie kart, projektowanie nadruku na karty

 • Baza użytkowników z dowolną liczbą pól,

 • Monitorowanie stanu połączenia

 • Logowanie wszystkich zdarzeń i wysłanych rozkazów

Read More

SYSTEM PRZYWOŁAWCZY I INTERKOM

 • Odbieranie alarmów (wciśnięty przycisk, sabotaż, hałas, S.O.S.)

 • Obsługa alarmu S.O.S

 • Zdalne zwalnianie blokady drzwi

 • Emisja komunikatu na żądanie ExSitu (interakcje)

 • Monitorowanie stanu połączenia

 • Logowanie wszystkich zdarzeń i wysłanych rozkazów

Read More

DEPOZYTOR KLUCZY

 • Prezentacja alarmów depozytorów

 • Współpraca z modułem zarządzania użytkownikami systemu kontroli dostępu

 • Monitorowanie stanu połączenia

 • Logowanie wszystkich zdarzeń i wysłanych rozkazów

Read More

Co wyróżnia EXSITU?

 • Obsługa: interfejs ExSitu jest maksymalnie uproszczony. Został zbudowany z uwzględnieniem obsługi za pomocą ekranu wielodotykowego. Dostępne polecenia można dowolnie ukrywać.
 • Wizualizacja: jest przedstawiona w postaci interaktywnych ikon rozmieszczonych na mapach wektorowych, importowanych z AutoCad. Bieżące zmiany można wprowadzać na mapie ExSitu bez udziału grafików i informatyków. Wizualizacja została zbudowana z myślą o obiektach wielkoobszarowych
 • Wizualizacja: na mapie prezentowane są wszystkie aktywne alarmy jednocześnie. Operator widzi aktualny stan obiektu. Poszczególne elementy rozwijają własne menu podręczne z dostępnymi komendami
 • Nawigacja: ExSitu prowadzi użytkownika, by precyzyjnie wskazać lokalizację zagrożenia. Elementy integrowanych systemów odwzorowane są w postaci interaktywnych ikon rozmieszczonych na wektorowych mapach obiektu. Każda ikona elementu, po wskazaniu kursorem, rozwija własne dynamiczne menu z wykazem poleceń dostępnych dla zalogowanego użytkownika. Zgodnie z aktualnymi trendami w budowie interfejsów ExSitu jest maksymalnie uproszczony w obsłudze, a jego funkcjonalność jest w pełni konfigurowalna.
 • Prezentacja informacji pochodzących od zintegrowanych systemów bezpieczeństwa na wspólnym stanowisku zarządzania w postaci jednolitych i czytelnych komunikatów znacznie skraca czas reakcji użytkownika. Praca z ExSitu jest prosta i intuicyjna, szczególnie przy zastosowaniu wielkoformatowych ekranów wielodotykowych, pozwalających na stosowanie gestów.
 • Bezpieczeństwo: żadna z aplikacji ExSitu dostępnych dla Operatora systemu nie ma bezpośredniego połączenia z bazą danych systemu oraz z kanałami komunikacyjnymi poszczególnych podsystemów
 • Wydajność: Aplikacje ExSitu to pełne aplikacje pracujące w środowisku Windows .Net. Wszystkie niezbędne dane są umieszczone w pamięci RAM i są dostępne bez dodatkowej zwłoki. Aplikacje nie pracują w postaci przeglądarki stron HTTP.
 • EXSITU integruje instalacje bezpieczeństwa różnych typów z zachowaniem najwyższego poziomu integracji tak, jak realizują to systemy korporacyjne. ExSitu jednocześnie pozwala na integrację urządzeń różnych producentów oraz pozostaje otwarty na dalszą rozbudowę.

 

Więcej informacji o EXSITU?

Sprawdź tutaj